Vill du säga hej?

Enklast gör du det här:

johanna.bjorklund@outlook.com
https://www.facebook.com/johanna.m.bjorklund
https://www.linkedin.com/in/johanna-björklund-1249b055/