Om Jonie Design

Jonie Design grundades hösten 2019 av mig, Johanna Björklund, efter sju år som Grafisk designer och kreatör på olika kommunikationsbyråer i Stockholm. Där bland Nine Yards, Springtime, Springtime-Intellecta och Jung. Idag jobbar mot företag, organisationer och tillsammans med byråer.

För mig gör bra och insiktsfull design skillnad i vårt sätt att förhålla oss till en produkt eller tjänst. Det är helt enkelt en bärande byggsten i ett kommunikativt syfte. I detta ingår att förstå vår samtid, rådande trender och vad som tilltalar målgrupper.

Hur detta tar sig uttryck:

• Tryckproduktion
• Digital produktion 
• Illustration
• Skisser/Mockups
• Retuschering
• Kreativ idé och produktion av visuella identitet
• Infografik
• Rörligt/animerat  
• Presentationsmaterial 
• Rådgivning inom Grafisk kommunikation

 Läs gärna min blogg hos: www.capdesign.se/blogg

 

bildjoniedesign

Copyright www.jonie.se