Informationsfolder om MS & graviditet

• Illustartioner av graviditet i tre olika stadier. Anpassade för tryck och digital publicering.
• Formgivning och konstruktion av informationsfoldern (Vikt A4, bigning, dubbelsidigt tryck, låsfunktion)

Kund: Merck 
Byrå: Springtime

gummor
folder
handout2_’
msochgravid