Intervju med Parasto Backman, Grafisk formgivare och lektor på Konstfack

Uppdrag av CAP&Design, nr 2, 2019

Screen Shot 2019-08-20 at 19.39.55