PVF Yrke & Utbildning

PVF Yrke & Utbildning vill få fler ungdomar att utbilda sig till plåtslagare. Genom konceptet Strålande utsikter har PVF en strategisk grund för de många olika aktiviteter de genomför. Jonie Design har designat folder och film för att synliggöra det arbete och resultat PVF hittills nått.

Byrå: Springtime-Intellecta 
Kund: PVF Yrke & Utbildning