Miljömärkning Sveriges Års- och Hållbarhetsredovisning

Miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) utgör Miljömärkning Sverige AB.
Jonie Design står bakom layout och illustration för Års- och Hållbarhetsredovisningen 2019. Rapporten tar ett tydligt avstamp i organisationens grafisk profil men utmanar i form av fler illustrativa och konstnärliga inslag. 

illu