Springtimes blogg skriver jag om mitt jobb! In och läs och berikas.